Catalunya és la Comunitat Autònoma que més turistes estrangers rep. Així ho ratifiquen les dades del balanç turístic de l’any 2013. I és que un de cada quatre visitants estrangers que arriben a Espanya tria Catalunya com a destí de vacances.

Enguany, 15,59 milions de turistes han passat per terres catalanes, un vuit per cent més que l’any anterior i la millor xifra d’arribades internacionals mai registrada, segons el baròmetre de l’Organització Mundial del Turisme (OMT).

El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, valora positivament les dades i remarca que el turisme estranger ha crescut “perquè s’ha incrementat el màrqueting destinat a buscar turistes amb més poder adquisitiu”. En conseqüència, la despesa dels visitants ha augmentat a un ritme major que el del nombre d’arribades i supera els 14.000 milions d’euros, un 14,2 per cent més que l’any 2012.

En declaracions a Línia Gràcia, el director de l’Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa, assegura que s’ha elaborat un pla de màrqueting per als anys 2013-2015, on els objectius són “augmentar en un 15 per cent els ingressos turístics, la desestacionalització, la despesa turística i el poder de marca”. Per aconseguir-ho, Espasa afirma que “s’ha de passar de la promoció turística offline a la online, aconseguir fidelitzar els visitants, orientar-se més cap a la demanada que cap a l’oferta i construir una plataforma online on els visitants puguin compartir les seves experiències”.

AVANTATGE O INCONVENIENT?

Tot i que a Catalunya el sector de la indústria té molt de pes, el turisme comença a agafar força i ja suposa el 12 per cent del PIB.

Per a Xavier Espasa, el creixement del sector turístic a Catalunya té avantatges i inconvenients. “L’augment del turisme genera riquesa i llocs de treball i, a més, tenim una molt bona oferta complementaria per a tot tipus de visitants, però no tot són beneficis”, explica. “Per això s’ha de vigilar que sigui un turisme sostenible, que aporti valor i que no ens costi diners. En definitiva, volem turisme de qualitat”, conclou.

Desconcentració territorial de l’activitat turística

L’Ajuntament ha posat en marxa els Plans de Turisme de Districte com a eina de desconcentració territorial de l’activitat turística a Barcelona, per tal d’ordenar i obtenir una millor distribució dels seus efectes en el conjunt del territori i afavorir-ne una millor gestió. Es tracta d’un nou mapa turístic de la capital catalana que posa en valor la identitat de cada barri i districte i en destaca tots els seus atractius, de manera que els turistes descobreixin els “secrets més ben guardats de la ciutat”.

En el cas de Gràcia, el districte alberga algun dels atractius turístics més importants de la ciutat, amb el Park Güell com a icona de referència, tot i que un altre parc, el de la Creueta del Coll, també és un espai verd urbà de referència pels barris del nord, així com edificis d’alt valor patrimonial com la Casa Vicens (veure pàgina 10).

Però el Pla de Districte de Gràcia va més enllà i també posarà en valor la cultura i la identitat, el comerç, la sostenibilitat i, sobretot, la conciliació de l’activitat turística amb la vida dels veïns. Una conciliació que, en un districte ja conegut com el de Gràcia, és un aspecte clau.