El districte de Gràcia posarà a disposició de les entitats sense ànim de lucre dos solars de titularitat municipal en desús perquè en proposin usos i activitats de caràcter provisional.

Mitjançant aquesta iniciativa, anomenada pla Buits, el consistori pretén afavorir la implicació dels ciutadans en la definició, instal·lació i gestió de diversos espais buits repartits arreu de la ciutat on, a curt termini, no es preveu construir o donar-los un ús definitiu. A més, el projecte també contempla l’eliminació de pràctiques incíviques, usos no desitjats o situacions d’exclusió social en aquests espais.

Totes les entitats i associacions que ho vulguin ja poden començar a realitzar les seves propostes. D’aquí a tres mesos, una comissió d’avaluació decidirà quins projectes podran fer-se realitat. En aquest sentit, cal que les propostes responguin a necessitats de l’entorn, que siguin econòmicament autosuficients, que incloguin criteris de sostenibilitat ambiental, que siguin innovadores i que tinguin un gran impacte social.

Les entitats, per la seva part, hauran de tenir la pòlissa d’assegurança corresponent i mantenir la parcel·la en bon estat de conservació, salubritat i neteja.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Les entitats poden proposar activitats de caire educatiu, esportiu, lúdic o recreatiu, cultural o artístic, ambiental o paisatgístic, social o comunitari. Això obre la porta a poder proposar exposicions, horts urbans, jardins o activitats infantils, entre d’altres.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram