Imatge de la tuneladora que perfora cap a Gràcia. Ajuntament

Els treballs es van reiniciar fa unes setmanes a l’alçada del Guinardó. S’estan revisant els habitatges construïts damunt del traçat del metro.

Actualment hi ha tres tuneladores que excaven el subsòl de la ciutat per tal d’enllestir el traçat per on circularà la Línia 9 de metro. Una es troba a l’alçada de la Zona Universitària, a l’entrada de Barcelona pel Llobregat, i avança cap al carrer Mandri (Sant Gervasi-Bonanova); l’altra perfora per les estacions que es disseminen a l’entorn de la Zona Franca en direcció nord, i la tercera enllesteix el tram que va des de la Sagrera cap al carrer Mandri. Aquesta última, que es trobava aturada a l’estació del Guinardó des de l’estiu, va reprendre la seva marxa fa unes dues setmanes. Durant aquest temps, els operaris han canviat les eines de tall de la màquina per tal d’adaptar-les a les noves condicions del terreny que ha de perforar, on el subsòl és bàsicament de pissarra.

REVISANT EL TERRENY

Ara la tuneladora ja torna a perforar cap al carrer Mandri, i per tal d’arribar-hi haurà de travessar les tres estacions que s’ubiquen al Districte; Sanllehy, Muntanya i Lesseps. Segons les previsions del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, la màquina ja hauria d’estar perforant el subsòl de Gràcia, i per aquest motiu, tècnics de la la citada conselleria juntament amb la d’Habitatge, han iniciat un procés per revisar l’estructura de totes les finques afectades pel pas de l’L-9.

Amb aquestes revisions es busca conèixer l’estat actual dels edificis construïts per damunt del traçat del metro, per comprovar posteriorment si els treballs de perforació han ocasionat alguna esquerda, desnivell o imperfecció en l’estructura de les finques. Aquesta intervenció afectarà a més de 3.000 pisos, la majoria dostribuïts per la travessera de Dalt i els seus voltants.