La zona dels Jardinets acull hotels i apartaments turístics. Foto: Google Maps

L’ambiciós pla especial de regulació d’allotjaments turístics que l’Ajuntament està impulsant ha fet un nou pas endavant. Fa uns dies el consistori va presentar les xifres de la quantitat d’allotjaments turístics que hi ha a la ciutat i com aquests estan repartits als diferents barris.

Pel que fa a Gràcia, tal com ja va avançar l’Independent, les dades recopilades pel consistori mostren una zona especialment crítica on gairebé ja hi ha tants veïns com oferta d’allotjaments turístics. Es tracta de l’eix Jardinets-Còrsega, on hi ha dues seccions censals amb puntes del 73% i del 80% de places turístiques en relació a la població. En aquesta zona hi viuen 2.853 de població resident, mentre que la xifra d’allotjaments turístics s’enfila fins a 2.190 places.

Pel que fa al conjunt del districte presenta entre un 5 i un 10% de places turístiques en relació a la població, una xifra que se situa en la mitjana de la ciutat, que és de 6,4%. Si es fa un cop d’ull als barris, la Vila és on la relació entre allotjaments turístics i població és més alta, ja que està entre el 6,3 i el 12%. En el cas de Vallcarca i els Penitents, la Teixonera i el Coll la xifra se situa entre el 3 i el 6,37%, mentre que a la Salut i al Camp d’en Grassot cau fins a situar-se entre un 0,02 i un 2,9%.

Com que en el conjunt de la ciutat hi ha barris amb una gran presència d’allotjaments turístics -al Gòtic és del 53% i a la Dreta de l’Eixample del 50%- i d’altres on la presència és gairebé nul·la, el consistori defensa una regulació diferenciada per barris o fins i tot, tal com va remarcar la tinent d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz, durant la presentació de l’estudi, per unitats territorials més petites, que serien les unitats homogènies de regulació. Aquest pas, però, es faria més endavant.

Sanz també va comentar la possibilitat de reduir allotjaments turístics a les zones més congestionades i va recordar que amb el pla d’usos de Ciutat Vella ja es van rescatar llicències. Sigui quina sigui la decisió, va concloure Sanz, es farà amb “seguretat jurídica”.