Plaça del Sol

Entre el barri de Les Tres Torres (Sarrià-Sant Gervasi) i Can Peguera (Nou Barris) hi ha només vuit quilòmetres però la renda mitjana familiar dista molt d’una zona a l’altra de la ciutat. Mentre Sarrià és el districte més ric de Barcelona, Can Peguera té el trist guardó del barri més pobre.

LA RENDA DE GRÀCIA

Suposant que una família mitjana subsistís amb 100 euros, a Gràcia ho faria amb 101, és a dir, poc més de la mitjana barcelonina.
En aquest sentit La Salut és el barri gracienc amb la mitjana de la renda familiar més elevada, 111 sobre 100; en segona posició Penitents-Vallcarca amb 105; seguidament el barri central la Vila de Gràcia amb una mitjana familiar de 103; Gràcia Nova amb 100 i finalment el barri del Coll amb una renda familiar de 89 sobre 100, l’única zona del districte que no supera la mitjana d’arreu de la ciutat.