A Gràcia hi ha un total de 18.517 immigrants empadronats, en concret el 15,3% de la població total del Districte. En el conjunt de Barcelona la població és de 282.178 persones.

Les dades del padró municipal mostren que els fluxes migratoris s’estan estancant en alguns casos, depenent de la nacionalitat, s’han aturat.

PROCEDÈNCIA

La principal nacionalitat que arriba a la ciutat, ho fa des del Pakistan (23.281 persones), seguida dels italians (22.909) i en tercer lloc, i per primera vegada, dels xinesos (15.875). Fins ara, aquesta tercera posició la regentaven els immigrants de procedència equatoriana que ara són quarts (15.511 persones).