Les altes temperatures que es viuen a la ciutat durant els mesos més calorosos de l’any afecten els alumnes de les escoles, que cada any les pateixen. Per tal disminuir l’impacte de la calor, tant en el període escolar com quan es fan activitats en patis oberts i casals, 10 escoles de la ciutat, entre les quals hi ha la gracienca Rius i Taulet, es convertiran en refugis climàtics.

Així doncs, la conversió de l’escola en refugi climàtic significarà que es facin una sèrie de reformes. Concretament, s’instal·laran punts d’aigua de diferents característiques, es posaran noves zones d’ombra i vegetació i es faran intervencions a l’edifici per millorar-ne l’aïllament tèrmic i l’eficiència energètica.

Un cop s’han escollit les escoles, ara es posarà en marxa la fase per concretar la proposta, la metodologia i el calendari amb la comunitat educativa. Durant aquesta fase es crearà una xarxa de treball oberta i participativa on els alumnes també tindran un paper important de dissenyar les diferents solucions per lluitar contra la calor.

Les previsions són que a partir del setembre comenci el treball amb el professorat i que durant l’estiu del 2020, aprofitant el període no lectiu, s’apliquin les mesures acordades. L’objectiu és que els refugis climàtics escolars estiguin a punt per obrir les portes l’estiu del 2021.