Aquesta setmana s’han iniciat les tasques de substitució dels encaminaments de cautxú de 1.300 parades d’autobús arreu de la ciutat.

En la primera fase de l’actuació, que durarà fins a finals d’any, es reemplaçaran els primers encaminaments a parades de transport públic donant prioritat a les parades corresponents a la nova xarxa.  Es retiraran definitivament els encaminaments de cautxú instal·lats sobre les voreres i se substituiran per solucions integrades a la vorera amb una amplada d’1,20 metres, tal i com marca la normativa estatal.

Posteriorment entre els mesos de gener i febrer se substituiran les esmentades plaques de cautxú que actualment estan col·locats damunt del paviment per peces especials. En aquest sentit serà el relleu de la mateixa vorera qui guiarà els invidents en la entrada i sortida de l’autobús.

En total l’Ajuntament de Barcelona inverteix prop de 734.000 euros en els treballs de substitució dels encaminaments. L’any 2009 el consistori va promoure aquesta iniciativa per facilitar l’itinerari als invidents cap a les parades de transport públic. Una mesura que no va fer esperar les queixes ciutadanes i d’incidències per defectes de col·locació, problemes d’adhesió o incompatibilitat amb els paviment i degradació excessiva dels materials.

Les obres es portaran a terme de dilluns a divendres, i no comportaran l’anul·lació de cap parada d’autobús, que només en casos necessaris es traslladaria un màxim de 4 metres col·locant un pal provisional, que s’ha estudiat cas per cas. Els treballs en vorera es faran per meitats per mantenir en tot moment pas de vianants i es prioritzaran les parades de la nova xarxa de bus.