El cost del lloguer al districte de Gràcia està per sota de la mitjana de Barcelona. Així ho recullen les dades de la Cambra de la Propietat Urbana que mostren que el preu dels habitatges de lloguer al Districte és de 737,09 euros menuals de mitjana, gairebé 12 euros menys que la resta de la ciutat (749,40 euros).

Sembla que els lloguers a la ciutat es mantenen a la baixa i que aquesta línia es mantindrà.