Pepe Rubianes o Jesus Montcada són dues de les opcions per l’actual escola Secretari Coloma. El nomenclàtor de Gràcia ha de rebre el ‘sí’ de la direcció de l’escola, després de presentar-li la proposta ferma amb la finalitat d’acabar amb aquest nom de records franquistes. Les propostes de nous noms les han fet alguns dels alumnes.