Els treballs per dotar el Park Güell de les instal·lacions necessàries per a la regulació dels accessos a la zona monumental ja estan en marxa. Unes tasques que dotaran el parc de punts d’expedició d’entrades, llocs de control i un mòdul de serveis.
Els treballs es realitzen en dos àmbits. El primer consisteix en la instal·lació de diversos elements fora del recinte del parc. Es tracta de taquilles situades als accessos del lateral dret del carrer Olot i l’avinguda del Santuari de Sant Josep de la Muntanya i d’un mòdul situat a l’accés de la carretera del Carmel, que inclou taquilles, serveis públics i vestidors.
El segon àmbit de treball inclou instal·lacions elèctriques, de fibra òptica i de comunicacions, que donaran servei als cinc punts de control d’accés de la zona monumental.
La realització d’aquestes tasques no afectarà l’afluència de visitants i veïns al parc i es preveu que finalitzi el mes de setembre.