L’Ajuntament de Barcelona executarà un pla d’acció per atreure més turisme cultural, incrementant l’oferta destinada als barcelonins i als visitants, i creant estructures estables de relació entre el sector cultural i el turístic.

Entre les línies d’actuació plantejades hi ha l’elaboració d’un mapa i un cens d’activitats i esdeveniments culturals de Barcelona i la seva àrea metropolitana; la creació d’un fons públic i privat dins la Fundació Barcelona Cultura per desenvolupar nous continguts atractius; un nou model d’ajuts a pimes i emprenedors de l’àmbit del turisme i de les indústries culturals per potenciar l’oferta cultural adreçada tant al visitant local com a l’estranger; un programa d’informació cultural adreçat als estrangers residents a Barcelona perquè actuïn com a ambaixadors a les seves comunitats d’origen, o una Carta de Drets i Deures dels visitants per fomentar un turisme cívic, respectuós i responsable amb la comunitat.

El pla d’acció és el resultat del Fòrum de debat Ciutat, turisme i cultura: una oportunitat conjunta, promogut per la Regidoria de Turisme i Indústries Creatives en col·laboració amb l’Institut de Cultura de Barcelona, que dimecres va presentar les conclusions.

“Barcelona és el pol més important del sud d’Europa en ciència i coneixement. La nostra força és la nostra cultura, la nostra ciència, la barreja de coneixements que fa de Barcelona la ciutat oberta que és. Totes les iniciatives que es duguin a terme en l’àmbit cultural han de tenir en compte l’economia del visitant. Si la projecció de la ciutat reforça el que ja som, tindrà més recorregut”, va assenyalar en la presentació de les conclusions Joan Subirats, tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

“Una bona part de les persones que ens visiten situen l’art i la cultura com una de les seves principals prioritats, i aquest és un potencial que hem d’explorar millor per desplegar una oferta que estigui a l’alçada d’aquesta expectativa i que ajudi a la projecció de Barcelona en clau de capital cultural i creativa de primer nivell”, va apuntar Xavier Marcé, regidor de Turisme i Indústries Creatives.

Les conclusions del Fòrum són el resultat d’un procés de reflexió col·lectiva al voltant de deu ponències temàtiques realitzades al novembre amb un centenar de persones expertes en els àmbits del turisme, la cultura i les indústries creatives. L’objectiu era identificar espais potencials de relació i estratègies d’intervenció a mig i llarg termini, i consensuar propostes que ajudin a arribar a un perfil de turisme més aspiracional, que té com un de les motivacions principals la vida cultural de la ciutat i la seva oferta creativa.

12 LÍNIES D’ACTUACIÓ
Com a conclusió del Fòrum de debat, s’ha plantejat un document de propostes amb 12 línies d’acció concretes que ara el consistori entoma com a pla d’acció per als propers anys, i que complementen les iniciatives desgranades en la Mesura de Govern Creació de nous imaginaris i continguts per millorar la mobilitat i la sostenibilitat turística. Les 12 línies són:

 • Facilitar la ràpida integració dels alumnes de formació professional i d’universitat de branques artístiques en el món professional.
 • Programa d’informació i atracció cultural pensat explícitament per estrangers residents a Barcelona.
 • Districte internacional, diversificar territorialment l’oferta cultural als districtes.
 • Mapa i cens d’activitats i esdeveniments culturals.
 • Fons públic i privat a la Fundació Barcelona Cultura per desenvolupar nous continguts.
 • Pla de suport i ajuts a pimes i a noves emprenedories en l’àmbit de la cultura i de la indústria creativa.
 • Estació del Nord, hub d’arribada d’autocars de Costa Brava i Maresme.
 • Digitalització de la informació i la promoció turística.
 • Agència Metropolitana de Públics i Audiències.
 • Xarxa de Ciutats Culturals i Intel·ligents amb interessos turístics de valor afegit.
 • Ampliació del Consell de Turisme i Ciutat als sectors culturals i increment del sector cultural al Consorci de Turisme de Barcelona.
 • Carta de Compromís de Drets i Deures dels visitants.