La violència masclista és un fenomen estructural, i per aquest motiu l’Ajuntament de Barcelona destina els recursos necessaris per abordar-lo.

Un dels objectius d’aquest pla municipal és l’abordatge integral contra la violència masclista i la lluita contra l’explotació sexual per eradicar la violència masclista.

En aquest sentit, es posa especial atenció en donar un servei integral on és fonamental la prevenció i l’atenció.

El pressupost destinat als serveis d’atenció a les dones és de 3.482.490,48 euros.