Els comerciants de la ciutat tornen a les aules. Després de l’èxit de la passada edició, el programa de formació Obert al futur es reedita aquest 2014 amb una programació de 24 càpsules formatives, 9 de les quals són de nova creació. La durada de les càpsules serà de 2 i 3 hores.

Obert al futur és un pla formatiu gratuït impulsat per la regidoria de Comerç de l’Ajuntament a través de Barcelona Activa, que a més compta amb la col·laboració dels Districtes i les associacions i eixos comercials. L’objectiu d’aquest pla és contribuir a la millora professional del comerç i dels serveis de proximitat a través d’una àmplia oferta formativa en gestió empresarial i capacitació tecnològica, eines clau per millorar la competitivitat dels comerços en un entorn de crisi i també de canvis en els hàbits de compra.

Aquest programa s’agrupa al voltant de quatre itineraris formatius que tracten sobre el màrqueting digital, el software de gestió empresarial, l’aspecte econòmic i financer d’un negoci i les passes a seguir per dur a terme canvis i renovacions en el mateix. Aquí entraran en joc altres temàtiques, com són la fidelització de la clientela o el muntatge i disseny dels aparadors. A més, el programa també inclou càpsules de divulgació amb sessions d’iniciació a les xarxes socials com Facebook i Twitter.

Aquest programa es vehicula a través del districte i les associacions de comerciants. Un aspecte a favor d’aquesta iniciativa és que els horaris en els quals s’imparteixen les càpsules s’adapten als dels comerciants i s’ofereixen al mateix territori, ja que tots els mòduls tenen lloc als espais municipals dels diferents barris. A Gràcia, en concret, les càpsules es desenvoluparan a la seu del Districte, i en total s’impartiran 7 mòduls formatius orientats a fidelitzar la clientela, a saber utilitzar les noves tecnologies o a aprendre tècniques de màrqueting.

UNA ACOLLIDA NOTABLE

Els comerciants participants en la passada edició –uns 900– han valorat molt positivament aquesta experiència i la nota de tots els agents que hi han intervingut arriba al notable alt, amb un 8,5 final. “Hem vist les valoracions de la primera edició i hem pres nota de les aportacions dels comerciants i les hem incorporat a les noves càpsules de formació”, assegura Raimond Blasi, regidor de Comerç. Blasi també recorda que en aquesta nova edició “tots els districtes podran començar la formació al mateix moment”.

Una eina de cohesió social

El compromís de l’Ajuntament en la millora professional i de l’ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) es va fer palès en el Pla d’Impuls i Suport al Comerç de Barcelona i en el Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2012-2015.
Per tal de preservar i millorar aquest comerç urbà i de proximitat, l’Ajuntament, a través de la direcció de Comerç i Consum i Barcelona Activa, treballa amb els districtes i les associacions del teixit comercial. També reforça el treball conjunt entre el sector públic i privat com a eina per donar resposta a les noves necessitats i requeriments del sector. És en aquest context on s’emmarca Obert al futur, una nova eina que el consistori posa a disposició del col·lectiu de comerciants, font d’activitat econòmica i cohesió social als districtes.