El nombre de residents estrangers a Gràcia ha augmentat en 25 persones i se situa ara als 18.542, el que representa un 15,4% sobre el total de veïns del Districte. Respecte el conjunt d’estrangers de la ciutat, Gràcia n’acull el 6,6%, una de les xifres més baixa de tots els districtes.

En el conjunt de Barcelona, les noves arribades disminueixen, s’estabilitzen els residents estrangers i millora la percepció de la immigració. Així ho demostren les últimes estadístiques demogràfiques de l’Ajuntament elaborades a partir del padró municipal.

La població immigrant del conjunt de la ciutat s’ha estabilitzat per sota de les 300.000 persones i entorn del 17% sobre el total de residents de la capital catalana.

Les dades mostren una lleugera disminució d’immigrants procedents de països extracomunitaris i, després de dos anys, el col·lectiu italià torna a ser el més nombrós, força per sobre del pakistanès.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram