comerços emblemàtics

Foto: Ajuntament

Barcelona, París, Roma i Lisboa lideren un gran projecte per al comerç europeu: una aliança municipal per a la preservació i protecció dels comerços emblemàtics. Representants de les quatre ciutats han signat el document fundacional, la Declaració de Barcelona, i l’han entregat a l’eurodiputat Marcos Ros per tal que l’elevi al Parlament Europeu. Ho han fet durant la I Jornada Internacional de Comerç Emblemàtic en ciutats europees, celebrada el març a la Llotja de Mar de Barcelona.

L’objectiu dels promotors de la Declaració de Barcelona és crear una carta internacional que determini què es considera establiment emblemàtic o singular i que defineixi les diferents tipologies amb els nivells de protecció corresponents, tant si ho són per raons patrimonials (immoble, moble, material) o culturals (creativitat). Aquesta mateixa eina ha de servir per protegir els comerços dels riscos que els amenacen, derivats de la viabilitat del negoci en el moment actual, la conservació i la salvaguarda del patrimoni material i immaterial, el relleu generacional, la gentrificació i la pressió immobiliària, la bretxa digital o l’adaptació al canvi climàtic, entre altres.

La Declaració reconeix el paper crucial que juguen els governs locals en el lideratge de la protecció i la valorització dels establiments comercials emblemàtics i remarca la necessitat d’elaborar aliances a escala local amb totes les parts implicades. Els signants també apunten la necessitat d’impulsar mesures de govern i plans especials que reconeguin la importància d’aquests establiments i contribueixin a protegir-los, conservar-los i fer-los valdre amb accions polítiques que afavoreixin la viabilitat econòmica, la conservació patrimonial i el paper comercial. Una altra de les reivindicacions és que els comerços emblemàtics participin en la cocreació de les polítiques municipals sobre el comerç de proximitat per garantir la seva competitivitat, avançar en la professionalització d’aquests negocis i també en la digitalització.

Els establiments comercials emblemàtics formen una xarxa de comerços amb una llarga tradició històrica –algun d’ells compta més de cent anys– i que reforcen, segons la Declaració, la concepció d’Europa com a comunitat cultural, basada en uns valors i una història compartits.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram