Foto: Ajuntament

Montbau és un dels barris més joves de la ciutat. Projectat i dissenyat durant la dècada dels anys 50 del segle passat, la seva raó de ser inicial era donar cabuda a la immigració de la postguerra que venia, principalment, del sud d’Espanya. Per això, el Patronat Municipal d’Habitatge, sota el mandat de Josep Maria Porcioles, va projectar la construcció de 1.300 habitatges, tot i que ben aviat es va veure que caldria doblar aquesta quantitat perquè els nouvinguts continuaven creixent. En paral·lel al naixement d’aquest nou barri, va crear-se l’Associació de Veïns.

Més enllà de tots aquests edificis, també es va construir el pla de Montbau, una plaça que havia de ser, i que va ser i encara és, l’epicentre de la vida del nou barri: un espai de trobada i de lleure per als seus veïns. Al centre d’aquest espai s’hi va col·locar una escultura de bronze de quatre metres d’alçada, anomenada Ritme i projecció, obra de Marcel Martí.

RENTADA DE CARA
El pas dels anys, però, va anar deixant la seva marca en aquest espai, fins que a finals de la primera dècada del segle XXI, l’any 2009, es va remodelar el pla de Montbau amb l’objectiu de recuperar la idea inicial que fos un gran punt de trobada del barri: l’espai es va tancar al pas dels vehicles i ara és una plaça totalment per a vianants. Es recuperaven, així, les idees que van inspirar aquest barri, sorgides del Congrés Internacional d’Arquitectura Moderna, que es va fundar el 1928 per impulsar l’arquitectura racionalista (l’estil sota el qual es van construir els edificis del seu voltant) arreu del món.

CULTURA POPULAR I ENTITATS
De fet, aquesta reforma va ser l’espurna d’una sèrie de millores i modernitzacions al barri. El 2010, per exemple, es va posar al dia la Festa Major, perquè els veïns se la sentissin més seva, amb la refundació de la Big Band (una banda de música).

La Festa Major també engrescaria el jovent a organitzar-se per primer cop sota el nom de Joves Alternatius de Montbau i, de la mateixa manera, cinc anys més tard es crearia la Colla de Diables de Montbau. El darrer gran moviment associatiu en aquest jove barri al peu de Collserola va ser el naixement del col·lectiu feminista Las periférikas.