Pla d’equipaments ja

Joan de Sada, l’Orfeó, la Satalia, Palau de la Premsa, la Lleialtat, Can Batlló, carrer Diputació, carrer de l’Energia i la Química... Tots aquests noms corresponen a espais al districte [...]