Si vols demostrar al món que estàs a la moda has de parlar d’Smart Cities (Ciutats intel·ligents). Si vols demostrar al món que ets un Alcalde “guai del Paraguai” has de tenir, almenys, tres projectes Smart a la teva ciutat…

És evident que, en les últimes dècades, les ciutats han tingut un paper fonamental en el desenvolupament socioeconòmic en concentrar-se població i activitat econòmica als nuclis urbans. Entre el 1950 i el 2011 la població urbana va augmentar gairebé cinc vegades. Segons les previsions de les Nacions Unides, al 2050 més del 70% de la població mundial viurà a les ciutats. Aquest protagonisme de les ciutats en la vida política i social també hi trasllada el gran repte de la sostenibilitat de la societat.

Després de trenta-cinc anys de democràcia, la transformació de les nostres ciutats ha estat profunda. Dit això, aquesta transformació no amaga ni els dèficits que encara tenim, ni la fi d’unes polítiques i unes formes de governar que no donen més de si. Tres dècades després, i immersos en una crisi profunda de models – econòmic, financer, social, ambiental i, també, de model polític–, es fa necessari, urgent i indispensable adaptar les polítiques públiques municipals, els projectes i el model de ciutat a la complexitat de les noves realitats. Primer el procés de globalització econòmica, la immigració després i la crisi actual han comportat canvis importants en les nostres ciutats. I hem d’aprendre a donar respostes. Hem d’estar preparats per fer front a les noves situacions i problemàtiques d’una societat cada cop més complexa i diversa. La precarietat de les finances municipals, la gestió de l’espai públic, l’envelliment de la població, l’exclusió social, la pobresa, el paper de les polítiques socials municipals, què fem amb el resultat d’unes polítiques públiques d’habitatge pensades en una altra època i que estan hipotecant, mai millor dit, les finances locals, les polítiques de promoció econòmica… suposen desafiaments de present i futur importants.

Tenint en compte aquesta nova realitat i el paper referent de les ciutats en aquest moment de la història, el desenvolupament de què coneixem com a Smart City ha passat, en molt poc temps, a ocupar un lloc destacat en l’agenda política i social. I és aquí, i només aquí, on el concepte Smart City i el que representa agafa tota la seva força. Smart City és el terme que integra les iniciatives orientades a la sostenibilitat i la gestió eficient dels serveis que es presten en la ciutat. L’Smart City incorpora innovació, tecnologia i intel·ligència a les infraestructures bàsiques per a desenvolupar una ciutat més eficient, flexible i menys costosa. Però amb quin objectiu? Què hi ha al darrere?

Benvinguda sempre la intel·ligència, però no ens tornem bojos i no perdem el nord. Cal recordar que les ciutats, han sigut i són espais intel·ligents per definició; entorns complexos que ens han servit per ser més eficients en la gestió dels nostres recursos i més eficaços en la presa de les nostres decisions. Segur que el futur de les ciutats passa per la sostenibilitat mediambiental i econòmica, però les ciutats intel·ligents de veritat no són aquelles que inunden els seus carrers de sensors, que encenen i apaguen els llums automàticament, o tenen papereres que avisen quan estan plenes, sinó aquelles que tenen la capacitat d’oferir als seus ciutadans oportunitats per poder viure, per poder viure millor, per ser més feliços i poder desenvolupar el seu projecte de vida amb un mínim de garanties d’èxit… I aquest és l’objectiu.

Per Isaac Albert (ERC)

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram