Les persones immigrants sense papers per treballar també tenen drets laborals. Avui dia, al nostre país hi ha persones immigrants que han de guanyar-se el pa de cada dia, com la resta de les persones que treballen legalment, però que ho fan sense contracte, perquè no tenen autorització per treballar. Per això, considerem que els drets laborals han de ser per a tothom.

La Llei d’estrangeria que hi ha a l’estat espanyol és molt rígida i obstaculitza la tramitació de la documentació pertinent per aconseguir l’autorització de residència i treball i, per tant, per poder obtenir contracte laboral. Hi ha persones que fa molts anys que viuen al nostre país, treballant en feines precàries i mal pagades, sense que hagin pogut regularitzar la seva situació. Hi ha sectors laborals, com el de les feines domèstiques i de les cures a persones grans, que ocupen treballadores i treballadors que fan una feina essencial i molt necessària, en condicions de precarietat i explotació laboral.

Per això, a Comissions Obreres disposem del CITE (Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers), que assessora, de manera gratuïta, els treballadors i treballadores sense papers en la regularització de la seva situació administrativa, entre altres tràmits d’estrangeria, i en els seus drets laborals. Fem feina arreu del territori, amb 33 oficines descentralitzades a diversos municipis, amb la col·laboració de diverses administracions de tots els nivells, especialment l’administració municipal, i en col·laboració amb entitats socials.

També impartim el mòdul B de coneixements laborals i el mòdul C de coneixements de la societat catalana i el seu marc jurídic, cursos previstos a la Llei d’acollida de Catalunya i que faciliten als i les treballadores estrangeres sense papers la seva regularització administrativa. Per tal de sumar esforços en l’objectiu d’aconseguir la regularització laboral i social, cerquem acords amb entitats d’inserció social i laboral arreu del territori.

El contacte amb joves procedents de diverses zones del món (el Magrib, l’Àfrica subsahariana i el centre i el sud d’Amèrica) ens ha fet copsar de manera directa les dificultats de vida que pateixen, que en alguns casos freguen la supervivència. Són persones que volen treballar, amb empenta i decisió, per obtenir una vida digna. Per això, les iniciatives laborals en què col·laborem són de vital importància.

Cal que el govern de l’Estat, que és qui té la competència legislativa, canviï l’actual Llei d’estrangeria per tal de permetre la regularització de moltes persones treballadores que fan feines essencials, de manera que obtinguin contractes laborals i se’ls garanteixi una feina amb drets, i que alhora puguin contribuir a la millora de l’economia personal i per a tothom.