Taller Masriera

El Taller Masriera del número 70 del carrer Bailèn, després de més de quatre anys de lluita veïnal, ja és propietat municipal. L’edifici forma part del Catàleg del Patrimoni de Barcelona amb un nivell de protecció de bé cultural d’interès local (BCIL), que defineix clarament les intervencions que són permeses: el manteniment, conservació i restauració de la volumetria de l’edifici i la formalització arquitectònica de les façanes i dels espais originals de l’interior. Està inclòs en el Conjunt Especial de l’Eixample i al Sector de Conservació de l’Eixample, sobre qui té potestat la Comissió de manteniment i millora de l’Eixample, que no ha emès encara cap informe vinculant. I, finalment, també forma part de l’inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya com a obra de l’arquitecte Josep Vilaseca de 1884.

L’interior del Taller Masriera, pràcticament sense vestigis de l’antic estudi dels pintors Masriera, va ser transformat el 1933 en el Teatre Studium per l’arquitecte Joan Masriera. Un espai teatral amb escenari, platea i amfiteatre de 350 butaques destinat a una diversitat d’actes, representacions, concerts i cinema, que va acollir durant la República un dels pocs espais d’avantguarda de la ciutat. L’any 2020, l’Ajuntament de Barcelona va encarregar un inventari dels elements i mobiliari interior, el qual va donar com a resultat un conjunt de pintures i ornaments atribuïts a Lluís Masriera, motius escultòrics en guix de gran format, un conjunt de mobiliari amb algunes peces atribuïdes als tallers de Francesc Vidal i Jevellí, instruments musicals i divers material d’arxiu. Tot aquest inventari està pendent d’una avaluació i selecció per part de Patrimoni.

L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), el 2020, va fer públics uns estudis d’usos encarregats per l’Ajuntament de Barcelona, amb dues propostes: 1) la transformació en la Biblioteca Sofia Barat, i 2) un Institut d’Arts Escèniques. En tots dos casos, els estudis proposaven la desaparició del Teatre Studium. La Plataforma Masriera, un espai que va néixer el 2018 amb més de 2.000 signatures i unes 50 entitats adherides, reclama des d’aleshores un ateneu per al barri, un espai de relació comunitària que permeti convertir-se en una àgora i punt d’encontre veïnal. Per aquesta raó, la preservació del Teatre Studium forma part de l’imaginari col·lectiu de bona part del veïnat, i dels 3.000 visitants, com a evidència des del punt de vista del Patrimoni.

La Biblioteca Sofia Barat és deficitària, necessita un nou espai amb més dimensió i un emplaçament més accessible. No en tenim cap dubte, però això no té per què oposar-se a la preservació del patrimoni; és més, encara no s’ha realitzat cap estudi per fer compatible el programa d’una nova biblioteca amb la preservació del Teatre Studium, sempre que no es perdi la possibilitat d’un espai comunitari potent. S’ha de dir que sovint les decisions preses en una oficina han de ser verificades sobre el territori i escoltar els afectats. En aquest cas, és evident que el dèficit d’equipaments de la Dreta de l’Eixample serà un dels eixos centrals del proper mandat, però no s’han de prendre decisions amb precipitació, ni desmuntar un teatre per vestir un nou equipament.

Un programa de biblioteca té uns condicionants que determinen quina és la millor tipologia de l’edifici que l’hauria d’acollir: espais diàfans, ben il·luminats, etc. Des d’un punt de vista arquitectònic, edificis com la Casa Elizalde o semblants són molt més adequats per a una biblioteca que el Taller Masriera. En el mateix sentit, és factible i de justícia recuperar edificis de l’Estat, com l’antiga Tresoreria de la Seguretat Social de la ronda Sant Pere, 41, o la Casa Muntaner, de l’actual subdelegació del govern espanyol, un cop aquesta es traslladi al Pla de Palau.

Barcelona finalment ha redescobert el patrimoni a força de conflictes. La Taula de Patrimoni Ciutadana ha estat creada recentment a causa dels nombrosos conflictes de patrimoni de la ciutat i amb l’objectiu de preveure polítiques adequades. 21 conflictes ja han entrat a la Taula, entre ells el del Taller Masriera amb el Teatre Studium, a l’espera de la reunió de la comissió d’experts. Per aquestes raons, creiem que l’Ajuntament de Barcelona ha de posicionar-se a favor de la preservació del Teatre Studium i evitar la pèrdua d’una sala d’aquesta trajectòria històrica i cultural.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram