Fa temps que el Paral·lel no és el que era. Necessitava una reforma en profunditat per tornar a ser l’eix cultural més important de Barcelona. I el projecte que ha presentat l’Ajuntament va en aquesta direcció. Per una banda, planteja una potenciació de tota l’oferta teatral i comercial de l’avinguda. Però, a més, ha plantejat una transformació urbanística del Paral·lel. Per fi, desapare­ixeran les petites rotondes a sis de les seves cantonades. La veritat és que aquest entramat sempre ha estat un galimaties per als conductors. Per la seva banda, els vianants sempre els creuen sense saber cap a on mirar, amb el perill que això suposa. Amb la reforma, el barri guanyarà seguretat i uns espais on els veïns es podran asseure i passar l’estona. Es guanyarà, doncs, continuïtat amb l’avinguda Mistral i el Paral·lel tornarà a ser una avinguda per als seus veïns.