Les terrasses del passeig de Sant Joan tenen nova regulació. Foto: Arxiu

L’Ajuntament va aprovar a finals d’octubre la reordenació de les terrasses de bars i restaurants de dos carrers més del districte: el passeig Sant Joan i l’avinguda Mistral.

La nova regulació d’aquests espais permetrà que es dobli el nombre de taules actual. Es tracta d’una ordenació prevista per l’ordenança de terrasses de 2013, que ara està en una fase de revisió. En el cas del passeig de Sant Joan l’ordenació busca agrupar, tal com expliquen des del Districte, “les terrasses del tram entre Diagonal i Arc de Triomf en les zones d’estada i oci creades després de la recent reurbanització de la via”. L’objectiu és, afegeixen des del Districte, “segregar les zones de trànsit de vianants de les d’estada per garantir l’harmonització de les necessitats de tots els usuaris del passeig”. Així doncs, en total al passeig de Sant Joan hi haurà a partir d’ara 27 terrasses amb superfícies diferents, ja que han estat adaptades de forma específica.

A banda d’aquestes 27, que representen un total de 367 taules, a la majoria de xamfrans la Comissió Tècnica de Terrasses podrà autoritzar la col·locació de terrasses dels locals que estiguin situats total o parcialment al mateix xamfrà.

D’altra banda, a l’avinguda Mistral, del barri de Sant Antoni, el Districte ha decidit agrupar les terrasses a les parts més amples de l’avinguda i, tal com expliquen des del Districte, s’ha apostat per crear “set espais distribuïts pels cinc trams de l’avinguda adaptats a la configuració urbanística de cadascun d’ells”. Així doncs, la nova ordenació permetrà que la xifra tota de taules passi de 73 autoritzades a 132. De la mateixa manera que en el cas del passeig de Sant Joan, les cadires han de ser iguals i les taules d’una mida determinada.

Des del districte han explicat que “els criteris seguits per elaborar les dues ordenacions singulars han estat garantir el flux de vianants, la correcta compaginació d’usos i la seguretat dels vianants i cambrers”.