Revolta Escolar

Una de les protestes de la Revolta Escolar. Foto: Revolta Escolar

La Revolta Escolar, el moviment format per associacions de famílies que exigeix una major pacificació i seguretat als entorns escolars, va tornar a l’acció el 3 de febrer amb la quarta jornada de talls de trànsit del curs 2022-2023. Són molts els talls que es van produir arreu de la ciutat i en el cas de Sant Antoni va ser l’escola Ferrant Sunyer, al carrer Viladomat.

Així doncs, el centre es va afegir a les protestes que es fan el primer divendres de cada mes i que aquest curs són temàtiques per a cada dia. La temàtica de la protesta del divendres passat va ser la contaminació acústica i el soroll en els entorns escolars.

La Revolta Escolar exigeix, en aquest sentit, que hi hagi menys contaminació ambiental, menys soroll i més seguretat als entorns escolars a través de la redacció del trànsit de cotxes i motos. I és que, segons expliquen en un comunicat, el trànsit és la causa del 80% del soroll que percebem al llarg del dia i el soroll és el segon factor ambiental que més impacta a la salut.