Sagrada Família

El nombre de visitants ha repuntat en l’últim any. Foto: Carola López/ACN

La Sagrada Família va rebre l’any passat prop de 3,8 milions de visitants, el triple que l’any anterior, encara molt condicionat per la pandèmia. Del total de visitants, més del 80% ha estat públic vingut d’arreu del món, principalment, nord-americans (13,8%), francesos (11,2%) i italians (9,4%). La resta (17,5%) han estat visitants espanyols.

Són les xifres que detalla la memòria anual presentada dimecres passat pel temple, on es constata la recuperació progressiva del nombre de visitants, principal font d’ingressos de la Junta Constructora per acabar la basílica, que encara no tenen data de finalització. El temple ha tancat l’exercici amb uns ingressos de 100,7 milions d’euros, 53,9 milions dels quals s’han destinat a la construcció i a la gestió del temple.

El romanent generat es reserva a fer front a possibles contratemps, a la construcció i obra dels pròxims anys i assumir els compromisos signats el 2018 amb l’Ajuntament.