L’Eixample és la zona amb pitjor qualitat de l’aire de la ciutat. Foto: Arxiu

Ja fa temps que es coneix que l’Eixample és un dels punts amb els registres més alts de contaminació de la ciutat, juntament amb Sant Gervasi i Gràcia. El 2012, però, la qualitat de l’aire del districte va començar a experimentar un descens -principalment a causa de la crisi econòmica- que ara, tal com ha quedat reflectit a la presentació de l’informe ‘La salut a Barcelona 2015’ s’ha aturat. I és que, després de tres anys de descensos, la qualitat de l’Eixample va tornar a empitjorar durant l’any passat.

Així doncs, segons l’informe que elabora l’Agència de Salut Pública de Barcelona, l’estació de mesurament del districte -està situada a l’avinguda Roma amb Comte d’Urgell- va recollir que la mitjana anual d’òxids de nitrogen va ser de 56 micrograms per metre cúbic durant el 2015, la xifra més alta de tots els mesuradors que hi ha a la ciutat. El 2014 la xifra era de 52 micrograms per metre cúbic, el 2013 de 56, el 2012 de 61 i el 2011 de 65. A l’Eixample, el 2009 i el 2010 no es van recollir les dades.

Aquestes xifres -en el cas de l’Eixample cal remarcar que l’estació està situada en una zona considerada de ‘tràfic intens’- superen a bastament el topall que marca la Unió Europea, que és el d’una mitjana anual d’òxids de nitrogen de 40 micrograms per metre cúbic.

Durant la presentació de l’informe, la tinent d’alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, va afirmar que un dels principals motius d’aquest empitjorament de la qualitat de l’aire és l’augment del trànsit rodat a la ciutat.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram