Els veïns i veïnes de l’Eixample valoren amb un 7,9 la satisfacció de viure al barri. Aquesta puntuació és igual a la mitjana que rep la ciutat i es troba per sota de Gràcia i les Corts, els més ben valorats amb un 8,2, i de Sarrià-Sant Gervasi, amb un 8,1.

Aquestes dades són les que es poden extreure de l’Enquesta de Serveis Municipals que ha elaborat l’Ajuntament de Barcelona. Es basa en 6.000 enquestes a barcelonins i barcelonines, 923 dels quals, residents a l’Eixample.

Mitjançant aquesta enquesta també s’ha conegut que els problemes més greus pels habitants de l’Eixample són, en primer lloc, la inseguretat, amb un 11,1% respecte al 16,6% de mitjana de la ciutat, i després el soroll, que en aquest cas es troba per sobre de la resta de la ciutat, 10,4 respecte al 6,4 global.

Destaca també que en tercera posició apareix el comerç, un problema que a la resta de Barcelona és el setè. La falta de teixit comercial és un dels aspectes que els veïns i veïnes de l’Eixample creuen que s’hauria de potenciar, juntament amb la millora d’equipaments i serveis i la millora de la seguretat.

Com a aspectes positius del barri, destaquen la cordialitat, familiaritat i l’ambient en primer lloc, seguida de la tranquil·litat. Un altre apartat ben valorat és la dotació de transport públic al districte, que un 85,1% la considera molt o bastant dotada, la segona millor puntuació darrere de Sant Martí (85,3%).