L'entorn de la basílica

Un dels projectes principals d’aquest nou govern municipal i del Districte era desembossar per complet l’entorn de la Sagrada Família.

Des del passat dia 5, i amb els plànols de les obres necessàries sobre la taula, s’estan duent a terme les remodelacions urbanístiques necessaries perquè aquesta descongestió a l’entorn de la Basílica, sigui una realitat.

LES OBRES

Consisteixen en l’ampliació de guals per a vianants i l’adequació de les voreres per a l’encotxament i desencotxament dels autocars. Posteriorment, es procedirà a l’ampliació de les voreres i xamfrans dels carrers de Sardenya i Marina en l’illa del temple.

En aquest mateix projecte s’hi inclouen, entre d’altres actuacions, les obres als carrers de Consell de Cent, entre Lepant i Padilla; de Lepant, entre l’avinguda Diagonal i el carrer dels Enamorats; Marina, entre l’avinguda Diagonal i el carrer d’Aragó; i avinguda Diagonal, entre Aragó i Marina, i la plaça Pablo Neruda.

L’actuació vol millorar la qualitat de vida dels veïns, perfeccionant la mobilitat, la descongestió, la preservació de l’hàbitat urbà i la dinàmica ciutadana, la minimització dels efectes de l’activitat turística al barri i afavorir l’experiència de visita més agradable pel visitant.

Així, les principals actuacions són la creació d’una zona de pacificació del trànsit d’autocars, millores en l’espai urbà per facilitar els desplaçaments a peu i l’ampliació del nombre total de places d’aparcament per a autocars.