Els veïns de les zones de la ciutat amb un considerable poder adquisitiu, gaudeixen d’una esperança de vida més elevada. Així ho conclou el projecte europeu Sophie que té com a finalitat primera detectar com les decisions i accions polítiques acaben significant desigualtats en temes sanitaris.

Aquest estudi parteix del la premissa que els barris de classe mitjana o alta tenen una major esperança de vida que els de classe més baixa. Per posar un exemple, el projecte mostra que els veïns del barri barceloní de Sant Gervasi tenen una mitjana vuit any per sobre que els veïns del barri del Raval, on l’esperança de vida és d’uns 73 anys.

Es tracta d’un programa finançat amb pressupost europeu i que compta amb la participació de l’Agencia de Salut Pública de Barcelona (ASPB), de la Universitat Pompeu Fabra i Cáritas Diocesana. Aquestes tres entitats ja han començat a recollir dades, mitjançant entrevistes individuals, que ajudaran a constatar si la premissa és certa o no.