La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, la FAVB, va presentar el passat 28 de febrer el document El dret a l’habitatge: mesures ineludibles, en el qual exigeix que l’Ajuntament comenci a prendre mesures per garantir aquest dret veïnal. Aquestes demandes, que la federació considera que són “ineludibles”, són dues: la creació d’una oficina municipal que lluiti contra l’assetjament immobiliari i, d’altra banda, que a cada districte es creï una Taula d’Habitatge Oberta (THO) que potenciï l’eficiència i la coordinació interna entre els diferents agents implicats en l’àmbit de l’habitatge.

L’oficina antimobbing ha de ser la resposta a la percepció d’indefensió que tenen molts veïns, que són “víctimes de les estratègies dels agents immobiliaris que veuen en els seus habitatges un mer actiu especulatiu”. Per això, la FAVB considera que és una eina “indispensable per centralitzar tots els casos d’assetjament immobiliari de la ciutat”.

La FAVB considera que aquest organisme ha d’estar dotat de “prou autonomia i recursos per fer tasques de mediació, personar-se en les causes administratives, litigar, poder exercir les funcions de fiscalia per prendre part en les causes, traslladar les sancions i donar la resposta administrativa a una problemàtica que afecta el conjunt de la ciutat”. La federació considera que aquest organisme ha de ser centralitzat, que serveixi per prestar atenció legal gratuïta als afectats (a través de convenis amb el Col·legi d’advocats, com ja s’ha experimentat recentment a Ciutat Vella), però amb un cert grau d’independència de l’estructura municipal.

Les THO, per altra banda, han de funcionar com a eina de coordinació entre tots els agents involucrats en l’habitatge (Consellers, Serveis Tècnics, Serveis Socials, …) i han de tenir els recursos per poder actuar en casos “d’emergència habitacional”. La FAVB també considera que és clau que tinguin un contacte directe i constant amb els veïns, cosa que s’hauria de fer a través de sessions obertes i xerrades coordinades amb les diferents associacions de veïns de la ciutat i col·lectius com el Sindicat de Llogaters o les diferents Oficines d’Habitatge.

Més enllà d’això, la FAVB també considera que cal reformar la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) perquè contempli la regulació dels preus de lloguer, que les administracions han de lluitar per evitar els desnonaments oberts i que cal impulsar mesures i augmentar el pressupost per a la construcció d’habitatge públic a les ciutats.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram