Les Cases Cerdà són des de fa dues setmanes bé cultural d’interès nacional. Foto: Arxiu

La Generalitat va declarar a finals d’octubre bé d’interès nacional, en la categoria de conjunt històric, les Cases Cerdà.

Els tres edificis, que originalment eren quatre, estan ubicats a l’encreuament dels carrers Roger de Llúria i Consell de Cent i són la plasmació concreta dels postulats urbanístics del Pla Cerdà. Les cases van ser construïdes d’acord amb una de les tipologies proposades per als xamfrans en el Pla Cerdà del 1859, projectat per Ildefons Cerdà. Deuen el seu nom al propietari dels terrenys, Josep Cerdà i Soler, un comerciant barceloní que es va encarregar de promoure la construcció d’aquests edificis, que en un primer moment van ser batejats com a ’La Plaça Cerdà’, i que van ser els primers de caràcter plurifamiliar construïts a l’Eixample. La seva construcció va finalitzar el 1863.

Les Cases Cerdà es van aixecar seguint unes mateixes directrius tant en la construcció com en la seva decoració. La tipologia que van adoptar es va mantenir vigent durant bona part de la segona meitat del segle XIX. A la decoració de les seves façanes s’hi pot apreciar la tradició barcelonina de les cases senyorials del segle XVIII i, en aquest cas, concretament en les pintures de l’italià Bellamini.