Per què un ateneu al Taller Masriera?

La Dreta de l'Eixample té pocs equipaments públics de proximitat, ja que, des de sempre, les administracions havien considerat que era un barri amb pocs residents i que el seu [...]