Habitacions a preu de pis

L’augment del preu del lloguer ha fet que compartir pis ja no sigui només cosa d’estudiants. Foto: Joan Tomàs/ACN La sèrie Friends, que es va emetre del 1994 [...]