Un informe de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) explica que l’Ajuntament de Cornellà és un dels més ràpids de tot l’Estat a l’hora de pagar les factures als autònoms.

Segons el document elaborat per l’entitat, el consistori cornellanenc és el desè més ràpid de tot l’Estat a l’hora de pagar la feina feta als autònoms entre els diferents municipis analitzats. L’Ajuntament tarda onze dies a pagar als autònoms, just per darrere de Barcelona, que paga les factures en deu dies. Són les dues ciutats catalanes més ben situades a la classificació.

L’entitat recorda que, segons la llei, les administracions públiques han de pagar les factures a trenta dies, com a màxim.