La Sindicatura considera que els plans “no són suficients”. Foto: Arxiu

Els plans de seguretat i mobilitat de l’Ajuntament “no són prou adequats ni suficients”. Així ho diu un informe de la Sindicatura de Comptes que ha analitzat els programes pressupostaris inclosos dins de la política de despesa de seguretat i mobilitat ciutadana del 2017. L’estudi elaborat per l’ens afirma que els diferents objectius fixats, les activitats previstes i els indicadors de gestió analitzats “que configuren la política de seguretat i mobilitat ciutadana no s’adiuen a les finalitats previstes”.

A més, considera que els indicadors establerts per calcular el grau de compliment dels diferents programes són insuficients i no aporten la informació necessària per saber si les polítiques estan donant els resultats que es busquen a l’hora d’aplicar-les.

L’informe també diu que l’empresa pública de l’Ajuntament va traspassar el servei de grua i el control de la zona blava a una empresa privada “per una via que no era la legalment establerta en la normativa vigent”. Sobre això, la Sindicatura adverteix que, durant el 2017, el govern d’Antonio Balmón no va fer res per controlar aquests serveis, que prestava Saba Aparcaments.

Per això l’informe proposa que es revisin els indicadors perquè n’hi hagi prou i no siguin ambigus, cosa que permetrà saber si l’Ajuntament compleix amb els objectius que es marca.

En les al·legacions presentades, el consistori defensa que va ser el Ple qui va votar a favor que les empreses municipals passessin la gestió del servei de grua a una empresa privada. L’informe conclou que les al·legacions confirmen la situació descrita per la Sindicatura de Comptes.