Una sessió de formació del programa Enfeina’t, impulsat pel departament de Polítiques d’Ocupació de l’Ajuntament de Cornellà. Foto: Ajuntament

El departament de Polítiques d’Ocupació de l’Ajuntament de Cornellà celebra que ha aconseguit crear 19 contractacions de dotze mesos de durada en el marc del projecte Enfeina’t. Aquesta iniciativa va néixer ara fa un any, amb la col·laboració i el finançament del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Ministeri de Treball.

Durant un any, el projecte acompanya les persones contractades a través de tutories perquè s’empoderin durant l’experiència laboral i creixin al seu lloc de feina. També se’ls ajuda a l’hora de fer el currículum, preparar les entrevistes de feina per a conèixer l’entorn laboral més idoni i facilitar la seva entrada al mercat de treball.

El programa Enfeina’t ha contractat a onze administratius, una psicòloga, una treballadora social, una integradora social i cinc educadors cívics. Aquests últims han tingut una tasca fonamental al carrer, on s’han encarregat de prestar diferents serveis relacionats amb la pandèmia del coronavirus.