Durant la reunió es va fer una visita a les obres. Foto: Comissió de Seguiment

El gimnàs de l’Escola L’Areny no estarà acabat fins a finals de febrer. Aquesta és la notícia que van rebre els pares i mares que formen part de la comissió de seguiment en la reunió que es va celebrar el passat 4 de desembre. En la trobada, l’arquitecte municipal i el regidor d’Espai Públic, Antonio Martínez, van anunciar que l’empresa que s’encarrega de la construcció del gimnàs des d’aquest estiu els havia fet arribar, el mateix dia, una nova planificació de les obres. En aquest document, la constructora preveu acabar l’obra el 28 de febrer. Això suposa un endarreriment de dos mesos, ja que al setembre va presentar una planificació que preveia tenir el gimnàs enllestit el 31 de desembre perquè els estudiants el poguessin fer servir quan tornessin de les vacances de Nadal.

L’empresa constructora ha culpat el proveïdor de les finestres d’alumini d’aquest nou endarreriment, ja que assegura que no li podrà lliurar els marcs i les finestres que s’han d’instal·lar al nou gimnàs fins a finals de gener. Però la realitat és que, comparant les dues planificacions presentades per l’empresa, la del setembre i la d’ara, hi ha elements estructurals com la coberta o els paviments que també s’han endarrerit.

MALESTAR COMPARTIT
Tot i que els pares i mares de la comissió de seguiment presents a la reunió van ser els que van deixar més clara la seva incomprensió sobre aquest canvi, la direcció del centre i els representants municipals també van protestar per aquest nou endarreriment. De fet, totes les parts van coincidir a remarcar que aquest és un més dels molts endarreriments que ha patit el projecte des de fa un any i mig, inclòs el canvi de constructora que es va fer a l’estiu.

Durant la reunió, l’empresa va explicar que la coberta i el tancament exterior estarà acabat a finals d’any. Les parts van poder-ho comprovar en una visita que van fer a les obres el mateix 4 de desembre.