El barri del Raval Sud es rentarà la cara després d’anys en què no l’ha tocat ni una gota d’aigua. Fins a 15 milions d’euros s’invertiran per a millorar paviments i voreres, per renovar les xarxes de serveis, com la llum o el clavegueram, i per a la rehabilitació d’edificis. Era una millora que el Raval demanava a crits des de fa temps.

És ben cert que fa uns anys es va renovar tota la rambla del Raval i els seus entorns, com ara el carrer dels Robadors. Aquestes obres van dignificar el barri i el van dotar de nous espais. A més, la millora de l’entorn van propiciar el pas d’encara més persones pels seus carrers i per les seves botigues. Aquesta part del barri, des d’aquell moment, ha anat creixent com les flors a primavera.

Ara bé, hi ha tota una part del barri del Raval que encara es troba a les ombres. Els carrers Riereta, Lleialtat o Arc de Teatre, per posar alguns exemples, encara tenen molts dèficits. Les seves façanes són d’altres segles i necessiten una revisió, el mobiliari urbà s’ha de reposar i un llarg etcètera de millores que necessita tota aquesta part del barri. És de justícia que es faci aquest esforç d’inversió, perquè en definitiva són els seus veïns els que mantenen viu cada dia el Raval i els que trepitgen cada dia els seus carrers.