Rambla

La Rambla fa molt de temps que espera una reforma que li és necessària i urgent. Han passat set mesos d’ençà que la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el projecte executiu de reforma de la Rambla amb el vot favorable de tots els grups polítics actualment presents al consistori i sembla que les obres finalment començaran el darrer trimestre d’aquest any.

Amics de la Rambla és una entitat en la qual estan representats el veïnat, el comerç i les institucions presents al passeig i que té com a objectiu la defensa i la promoció del patrimoni material i immaterial de la Rambla. Per a nosaltres, que des del 2012 hem reclamat i impulsat aquesta reforma, l’anunci de l’inici de les obres abans del final del 2022 és una bona notícia.

Ara cal treballar per aconseguir que l’execució de les obres de reforma minimitzi les molèsties al veïnat i les afectacions a les activitats econòmiques i culturals de la Rambla i del seu entorn. En aquesta feina, l’administració pot comptar amb nosaltres com el més fidel aliat.

Tot i que caldrà anar fent adaptacions al projecte ja aprovat perquè la realitat sempre va més ràpida que els redactats, el projecte executiu presentat recull moltes de les demandes plantejades al llarg dels anys en el que s’ha treballat i de les necessitats que té el passeig. És, en definitiva, un bon projecte per a la Rambla, però des d’Amics de la Rambla reclamem al govern municipal molta més ambició en l’execució de la reforma.

Cal accelerar els terminis d’execució i el pressupost assignat per a la reforma de la Rambla

La durada prevista de les obres és totalment inassumible pel carrer més emblemàtic de la ciutat, per la gent que hi viu i hi treballa i per tots aquells que ens l’estimem. Set anys de treball dividits en cinc fases és un període massa prolongat en el temps; massa poc ambiciós. Aquest llarg període d’obres i de molèsties per a veïns i visitants no té en compte els imprevistos que sorgiran i que, amb tota seguretat, allargaran aquests set anys previstos i que ja ens semblen massa temps.

Cal més inversió pressupostària per poder reduir el temps i per fer que els imprevistos no suposin una dilatació de l’execució. Cal, en definitiva, un compromís més gran amb la Rambla, amb els seus veïns i amb els seus comerciants.

Els diferents governs municipals han demostrat que els projectes prioritaris requereixen mitjans excepcionals per tirar endavant. La Rambla ha de ser prioritària perquè és la imatge que Barcelona trasllada al món, però també, i sobretot, perquè la Rambla és part fonamental de les vivències i de la història personal de tots els barcelonins.

Ara, uns mesos abans que per fi comencin les obres de reforma de la Rambla, Barcelona és a temps de comprometre’s amb el passeig accelerant els terminis d’execució i el pressupost assignat.

La Rambla, la ciutat, s’ho mereix i ho necessita.