Aquesta setmana, el Partit Socialista ha enviat una nota de premsa als mitjans amb declaracions del seu portaveu, Francesc Narváez, valorant l’acord firmat amb l’entitat bancària La Caixa, per tal d’engegar i afavorir programes de cohesió social a diversos districtes de Barcelona. El curiós és que només el primer paràgraf d’aquest comunicat fa referència al programa social i a la seva valoració. En la resta del foli (és una pàgina sencera amb declaracions), les afirmacions de Narváez són un atac a l’estratègia electoral del Partit Popular, que ha posat el tema de la immigració a sobre de la taula. Narváez aprofita també per carregar contra un possible pacte entre CiU i PP. És normal que els partits comencin la seva lluita particular de cara a les eleccions, però des del periòdic creiem que un programa de cohesió social d’aquestes característiques es mereix una major valoració i més espai. I suposem que als veïns de Ciutat Vella, Sant Martí i Nou Barris, també.

Que ens expliquin com. El Partit Popular ha demanat a l’Ajuntament que reclami els 3,1 milions d’euros que, segons els seus càlculs, el consistori ha pagat a la Societat General d’Autors i Editors a través del cànon digital (denegat per la Unió Europea) en els darrers cinc anys. Possiblement, tenen raó en el seu plantejament, però la pròpia UE ja va avançar que la sentència no té sentit retroactiu, és a dir, no se li tornarà els diners a ningú. Per tant, la reclamació del PP no té gaire sentit. Malgrat tot, si l’Ajuntament ho vol reclamar, endavant… I si se’n surt, i li tornen els diners… En tot cas, que expliquin com s’ho han fet. Perquè darrere hi aniriem la resta de ciutadans.