El Departament d’Educació ha decretat un horari partit en molts nous centres d’ensenyament. És a dir, si ara es feia només horari de matí, es passarà a classes de matí i tarda. El principal argument, i són paraules del secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, és que és inacceptable que els alumnes dinin a quarts de quatre, la qual cosa ja estava resolta amb els menjadors escolars a quarts de tres.

Però a més aquesta idea no té en compte els informes on es manifesta que els conflictes a les aules de Secundària es donaven fonamentalment per les tardes. Se sap, i està en molts estudis, que les trifulgues a classe s’esdevenen quan després de dinar els adolescents se senten molt inquiets al fer sessions durant les tardes. També cal afegir que l’horari de matins controla millor l’absentisme escolar concentrat per les tardes. Cal afegir que el Departament d’Educació, defensor de l’autonomia de centres, ara vulgui imposar un horari partit a molts centres catalans. Tots ells haurien de poder escollir quin horari els convé més. Si ara tornem a un horari de matí i tarda, seria com un pas enrere en les millores educatives. A més, no es pensa en les tardes infernals de maig i juny que sovint ostenta la nostra climatologia. Durant les mateixes se superen temperatures que la llei laboral prohibeix per tal de treballar-hi.

A més, el Departament d’Educació, sabent que segons ell mateix s’ha reduït el fracàs escolar d’ençà de l’aplicació de l’horari intensiu de matí, es contradiu tornant a un d’antic. No sembla que aquesta mesura esdevingui massa innovadora, amb l’afegit que el Departament d’Educació sempre ha apostat per la novetat. Avançar cap al futur no vol dir repetir els errors del passat.