Una injustícia feta a una sola persona és una amenaça per a tots. La meva muller és autònoma i veig com cada dia pateix amb angoixa què li pot passar. Resulta evident que els autònoms se senten abandonats pel Govern. Aquests petits empresaris continuen pagant les despeses que les seves empreses personals han d’assumir. Exemples en són les quotes d’autònoms, la seguretat social dels seus treballadors i ara l’IVA imminent. Com s’entén que el Govern no faci de salvador d’aquest sector, sinó que, ans al contrari, n’esdevingui el seu botxí? Els autònoms faran de cornut i pagar el beure. Diuen que els oferiran crèdits, però això esdevindrà pa d’avui i fam per l’endemà, és a dir, els donaran faves a qui no té queixals. Cal que els mitjans, que ja ho fan, insisteixin en aquest sector productiu de la nostra societat. Esdevenen un percentatge molt elevat de la nostra dimensió laboral. Preguem que els mitjans i la política se’n facin ressò. El món és injust, ja ho sabem, però desitjo que els interessos i la mediocritat no abandonin més a aquest sector vital per a la nostra societat. Deia Darwin que si la misèria dels nostres no és causada per les lleis de la natura, sinó per les nostres institucions, que gran és el nostre pecat.