Imatge de la finca on s’havia d’ubicar el nou hotel del carrer Riudarenes. Sara Arroyo

La constructora Greencastle Selection finalment no construirà un hotel a la finca ubicada al número 5 del carrer Riudarenes. El motiu és que la llicència de construcció ha caducat i l’empresa constructora ja no disposa dels diners necessaris per dur a terme el projecte.

TRAVES MUNICIPALS

La història es remunta al novembre de 2004, quan Greencastle Selections va sol·licitar una llicència per tal de construir una sèries d’habitatges a la finca de Riudarenes. Segons denuncia l’empresa, el projecte va anar acumulant retards per culpa dels entrebancs que sorgien del Districte. En aquell moment aquest assumpte estava en mans del Cap dels Serveis Tècnics del Districte i màxim imputat en la pressumpta trama de corrupció de Ciutat Vella, Heliodoro Lozano, qui hauria suggerit a Greencastle que aquella finca era idònia per ubicar-hi un hotel. Per aquest motiu, l’hotel de Riudarenes apareix en el sumari del cas de pressumpta corrupció, i consta que la gerent del Districte, Mercè Massa, va rebre pressions per atorgar-li la llicència. Quan després de cinc anys de lluita, la llicència va arribar finalment l’any 2009, la situació financera de Greencastle era molt diferent i aquest ja no disposava de diners per afrontar el projecte. Actualment la constructora està arruinada i el solar del carrer Riudarenes és propietat d’una entitat bancària.