L’Ajuntament ha fet una sèrie de microactuacions per millorar espais concrets de l’espai públic i alguns equipaments de districte. Gràcies a la bona gestió del pressupost 2012, el consistori ha pogut disposar de prop de 4.679.900 euros que ha invertit en aquest paquet d’actuacions de millora de l’espai públic i els equipaments als deu districtes de la ciutat.

En total es duen a terme 63 actuacions a tots els territoris per millorar carrers i places, amb nova pavimentació, l’arranjament de voreres, peatonalització, nous jocs infantils, bancs, arbres, nous accessos i semaforització. També s’inverteix en la neteja i desbrossament de solars, millora de zones enjardinades, renovació d’espais concrets d’alguns equipaments com centres cívics, petanques i casals; finalment, en l’accessibilitat a les instal·lacions energètiques i en la creació de nous equipaments, com un nou punt verd.

El Districte de Ciutat Vella, en concret, ha invertit 638.000 euros per millorar diferents espais públics de la Barceloneta i del barri del Raval, així com en la reforma de dos locals municipals situats també en aquest cèntric barri.

Entre d’altres accions, s’ha dut a terme l’arranjament de la plaça del Llagut: el projecte preveu la retirada del mobiliari i l’enderroc de la urbanització existent així com el sanejament del subsòl i la construcció de xarxes pluvials. També s’han fet esforços en la instal·lació de nou enllumenat i d’un sistema de reg més modern. La inversió ha permès la redacció del projecte d’instal·lació d’un punt verd amb un nou disseny de futur, situat en un lloc accessible i proper als veïns del barri de la Barceloneta.

No s’han descuidat altres actuacions i millores al Parc de la Barceloneta per tal de reforçar l’enllumenat públic i millorar els jocs infantils o l’accessibilitat al parc; també en l’ampliació a la plaça de Salvador Seguí dels jocs infantils per tal d’incrementar la franja d’edat que en pugui fer ús fins als 12 anys; s’ha tingut especial cura en les millores d’enllumenat d’aquesta plaça per resoldre algunes deficiències lumíniques detectades a l’entorn de la plaça.

Les inversions preveuen instal·lar nous fanals en diferents punts de la plaça de Salvador Seguí, amb alçades diverses per superar les zones d’ombra que queden sota els voladissos de l’edifici de la Filmoteca.També es contempla l’arranjament de dos locals municipals en planta baixa ubicats al carrer del Robador, en el marc del Pla d’acció i concretament en el projecte de dinamització ­comercial de la zona.