L’Ajuntament ha engegat el Pla Dintres, un procediment perquè els propietaris mantinguin les finques en bon estat de conservació. Al Districte, el procediment afectarà a 72 finques, el que suposa al voltant de 730 pisos, en els quals s’estima que hi viuen 1.500 persones.

Es tracta d’edificis que es troben en un estat molt deficient i que segons l’equip de govern “produeixen situacions que posen en perill les vides de les persones i que obliguen a actuacions d’emergència i al desallotjament de les finques, fet que implica l’aportació de recursos extraordinàris per part de l’Ajuntament per solucionar les situacions d’emergència social que se’n deriven”.