Espai.Mèdia

Espai.Mèdia s’ha estrenat el 13 de setembre del 2021. Foto: Espai.Mèdia

Espai.Mèdia és el primer diari europeu de caràcter generalista i amb voluntat pedagògica centrat exclusivament en l’economia i la indústria de l’espai. Serà un punt de trobada de tots els actors institucionals públics, centres d’investigació, empreses privades, investigadors i teòrics per construir el lloc de referència des del punt de vista de la gestió de la informació i del coneixement vinculats a l’estratègia New Space i al sector espacial.

És en aquest context que neix el nou mitjà periodístic que el Grup Comunicació 21 incorpora al seu conjunt de capçaleres per tal d’omplir aquest buit informatiu que va en detriment de la plena consolidació de l’economia de l’espai a Catalunya. El Grup ja ha demostrat amb Exterior, Comunicació 21 o Línia el que és capaç de fer, i ara afronta el nou repte amb més experiència.

El responsable d’Espai.Mèdia és el periodista Quim Miró, amb l’ambició d’informar cada dia amb rigor i de manera planera sobre totes les novetats que vagin produint-se al voltant del sector espacial català. “Farem que l’espai de comunicació català disposi d’un mitjà en llengua pròpia que sigui referent en l’àmbit del sector espacial, una activitat de futur que generarà a llarg termini canvis sistèmics en els models d’organització social i en la vida de les persones”, afirma l’editor del Grup Comunicació 21, David Centol.

En definitiva, Espai.Mèdia pretén facilitar la gestió del coneixement i sumar esforços als del mateix Govern, als de les empreses privades que participen en l’estratègia New Space i als dels centres d’investigació per convertir Catalunya en un referent de la cultura i del sector espacial.

New Space

L’estratègia New Space, impulsada pel vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, vol posar en relleu una indústria d’alt valor afegit que assenti les bases del futur del país i que permeti consolidar-lo com un indret de referència també en l’àmbit de l’economia de l’espai. Fins al 2025 es pretén que, gràcies a l’impuls de les polítiques públiques i la col·laboració amb el sector privat, s’impulsi una nova indústria que generi 280 milions de facturació i creï 1.200 llocs de treball. El pinyol d’aquesta estratègia és l’Agència Espacial de Catalunya.

“Però aquest projecte, ambiciós i necessari –comenta l’editor David Centol–, presenta dificultats directament relacionades amb el desconeixement per part de la majoria de la població, fins i tot entre els sectors més formats”. Certament, la presentació del projecte general, i més particularment el llançament del primer nano satèl·lit català, va provocar reaccions d’escepticisme (més enllà de les generades per la lògica de la confrontació política) que només s’expliquen per la desinformació. Espai.Mèdia, doncs, pretén ser útil per avançar en el coneixement de la indústria espacial, així com per multiplicar-ne l’interès i les expectatives i fer visibles tots els passos que es van produint a través d’una informació seriosa i responsable.

Malauradament, els mitjans de comunicació no tenen com a prioritat dedicar recursos que facin possible l’existència d’un flux de comunicació permanent entre el mateix sector espacial, els actors que en formen part i també la ciutadania.

La dificultat tècnica de la matèria, i en conseqüència la necessitat d’invertir-hi recursos continuats per part dels mitjans de comunicació per poder entomar amb èxit el repte d’informar-ne de manera constant, són elements que expliquen aquest desert informatiu al voltant de la indústria de l’espai i les seves potencialitats. Un buit que Espai.Mèdia vol omplir.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram