“El Circo de las Penas”es la nova obra de la companyiaAntigua i Barbuda. Unahistòria que té com a protagonistesles màquines. Però unes màquinesmolt especials, “amb ànima”com diu Jordà Ferré, undels membres de l’equip.En aquest sentit la companyiade Mataró té com a finalitat narrar-nos una història sense la necessitatde comptar amb actorssinó amb màquines que parlende sentiments i emocions d’unamanera molt i molt particular ifins i tot, agradable.“El Circo de las Penas” ens explicala vida d’un enginyer que investigasobre les emocions a travésd’aquests objectes. “Aquestpersonatge creia que les màquinessempre deien la veritat i erenla cosa més pura”, explica Ferré,i per això l’enginyer acaba creantuna màquina amb grans capacitatsemotives. Pot arribar amesurar l’amor amb litres desang, d’escoltar la música a travésde les olors i no del so, d’aprendea plorar o a demostrarque els records humans són manipulables.
WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram