El problema de la contaminació de l’aire, lluny de resoldre’s. Foto: Nazaret Romero / ACN

Barcelona té una assignatura pendent amb el medi ambient. La qualitat de l’aire vinculat a la contaminació “és un problema greu”, sobretot als districtes Horta-Guinardó, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i les Corts.

Aquesta és una de les conclusions a les quals ha arribat l’estudi ‘xAire’ realitzat per investigadors de la Universitat de Barcelona (UB), l’ISGlobal i l’empresa 4Sfera i que ha estat publicat a la revista Science of the Total Environment. La investigació també ha alertat que Barcelona ha registrat valors de diòxid de nitrogen (NO2) superiors als límits establerts per les directrius europees i les de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Mentre aquestes posen com a límit els 40 micrograms per metre cúbic, la mitjana anual de la ciutat sobrepassa els 49 micrograms/m³.

Això no és tot. L’estudi, que es va dur a terme a partir de 1.650 alumnes i familiars de 18 centres educatius, ha revelat una altra realitat preocupant: més d’un 5% de les mostres obtingudes dupliquen el valor de 40 micrograms/m³.

L’IMPACTE DEL NO2
Tot i les dades negatives que exposa la investigació, l’equip que hi ha al darrere indica que ajuden a tenir més informació sobre la repercussió del NO2 en la salut dels barcelonins i, per tant, també a saber millor com és més adient actuar. “Si reduïm els nivells de NO2, especialment al voltant de les escoles, podríem reduir l’asma infantil de manera significativa”, ha sostingut el cap de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut de ISGlobal, Mark Nieuwenhuijsen.

L’asma infantil està estretament vinculada a aquest compost químic. L’estudi també ha calculat que el NO2 provoca cada any uns 1.084 nous casos d’asma infantil, la qual cosa representa el 48% del total de casos anuals.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram