La renda del districte de Ciutat Vella ha augmentat tot i que segueix per sota de la mitjana barcelonina. Si a la renda per càpita de la ciutat li correspon el valor de 100, el Districte compta amb un total de 81,7 punts.

Es tracta d’un lleu augment en comparació a les xifres de l’any 2008 quan Ciutat Vella sumava una mitjana de 72,1. En aquest sentit, durant els últims cinc anys, tots els districtes que superen la mitjana han continuat augmentant els seus ingressos mentre que els que estan per sota, a excepció de Ciutat Vella, la renda per càpita ha disminuït.

Segons Maite Fandos, regidora de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament, la situació actual “és herència dels governs del PSC i d’ICV” que “ens obliguen a treballar molt més i, el més preocupant, és que aquestes desigualtats són fruit del temps de bonança econòmica quan hi havia recursos”. En aquesta línia Fandos afirma que ara és molt més difícil”. Tot i així el consistori ha fet una clara aposta per les polítiques socials amb la finalitat de reduir els indicadors de pobresa.

Un estudi d’Arope que comptabilitza els ingressos i condicions de vida, indica que durant l’any 2011 la pobresa s’ha disparat fins el 29,5%.

Teresa Crespo, presidenta de la Federació d’Acció Social aposta per observar, detalladament, totes les xifres ja que malgrat hi ha hagut una caiguda general de la renda per càpita, els números indiquen que “els pobres cada dia són més pobres, i els rics, cada vegada són més rics”.