L’equip d’UxB a les eleccions municipals del 22 de maig. Unitat per Barcelona

Unitat per Barcelona (UxB), la coalició formada per Esquerra Republicana de Catalunya, Reagrupament i Democràcia Catalana de cara a les eleccions municipals, vol aplicar mesures per regular el turisme a Ciutat Vella i per acabar amb les males pràctiques del sector immobiliari. En aquest sentit, es comprometen a incrementar el nombre d’inspectors i de treballadors jurídics al districte i establiran un servei especialitzat en habitatges d’ús turístic i mobbing immobiliari que treballarà de forma coordinada amb l’Oficina d’Habitatge. També es mantindrà congelada la concessió de llicències per a l’obertura de nous hotels i es crearà l’Agència de Rehabilitació Barcelona Vella que s’encarregarà d’executar un programa de rehabilitació del parc d’habitatges construïts abans del 1950.

ESPAI URBÀ

Un dels principals projectes de transformació urbana que proposa UxB és la remodelació de les tres grans places que delimiten la part nord del districte, Urquinaona, Catalunya i Universitat, per transformar la zona en un espai “més acollidor” on els vianants “es trobin més còmodes”. La formació independentista considera que cal redissenyar tota aquesta àrea ja que, segons afirma, la plaça Urquinaona “està mal resolta des de fa temps fins al punt que s’ha perdut una plaça”. Per la seva banda, la plaça Catalunya “és un nus de nodes de comunicació on és més fàcil perdre’s que trobar-se”, mentre que la plaça Universitat “és un bolet descontextualitzat”. El partit liderat per Jordi Portabella també proposa ordenar la Rambla perquè aquesta recuperi el seu “orgull i prestigi”. Per aconseguir-ho, es reduirà el flux de vehicles que hi circulen i es perseguiran males praxis com els top manta, la prostitució a peu de carrer o els trilers.

Per últim, UxB engegarà un procés participatiu entorn de la Llei de Barris a l’àmbit del Raval Sud i farà públics els resultats.